Gry


Jeśli jesteś wychowawcą placówki opiekuńczej możesz pobrać nasze gry.


Warunkiem pobrania gier jest rejestracja oraz pozytywna weryfikacja z naszej strony.

Rejestracji można dokonać, klikając odpowiedni przycisk, w panelu - Logowanie,  po prawej stronie.

Ważne zatem jest, aby podać właściwe dane identyfikujące placówkę/instytucję oraz osobę do kontaktu.

Po dokonaniu rejestracji, zgodnie z końcowym komunikatem, w ciągu 24 godz. podane informacje zostaną zweryfikowane.

O naszej decyzji akceptacji/bądź nie/ zostaniecie Państwo poinformowani drogą mailową.

Po pozytywnej weryfikacji będzie można zalogować się używając podanych w procesie rejestracji - loginu i hasła, a następnie przechodząc do zakładki, widocznej tylko dla zalogowanych - Pobieralnia, pobrać gry zgodnie z opisanymi tam wskazówkami.

 

Zapraszamy serdecznie.


INSTRUKCJA STOSOWANIA PROGRAMU "GRAJKI POMAGAJKI"

Program „Grajki Pomagajki” to 2 gry dla młodszych (6-9 lat) i starszych (10-13 lat) dzieci składające się z 7 Krain. Do każdej krainy został przygotowany komplet scenariuszy zajęć do pracy indywidualnej i grupowej Gry i komplet scenariuszy zajęć – sa dostępne poprzez platformę www.grajki-pomagajki.pl Poprzez zainstalowanie aplikacji utworzą się ikony – ikona gra młodsi, gra starsi i materiały zajęć.
 

„Grajki Pomagajki” są dostępne do pobrania dla kadry i współpracowników placówek opiekuńczo – wychowawczych różnego typu, instytucji zarządzających placówkami opiekuńczo – wychowawczymi oraz innych organizacji i placówek działających na rzecz dzieci i młodzieży zagrożonej wykluczeniem.
 

Pojawi się również możliwość odbycia szkolenia ze stosowania bajkoterapii i Programu „Grajki Pomagajki” w pracy z dziećmi, jednakże nie będzie to warunek konieczny dla korzystania z Programu.

Instrukcja pobierania gier
 

Warunkiem pobrania gier ze strony www.grajki-pomagajki.pl jest rejestracja oraz pozytywna weryfikacja placówki/instytucji dokonującej rejestracji, jako uprawnionej.
 

Rejestracji można dokonać, klikając odpowiedni przycisk, w bocznym panelu - Logowanie, po prawej stronie.  


Ważne jest, aby podać właściwe dane identyfikujące placówkę/instytucję oraz osobę do kontaktu.


Obowiązkowo należy wpisać te dane, przy których widnieje gwiazdka.


Po dokonaniu rejestracji, zgodnie z końcowym komunikatem, w ciągu 24 godz. podane informacje zostaną zweryfikowane. 
O naszej decyzji akceptacji/bądź nie/ zostaniecie Państwo poinformowani drogą mailową, na adres e-mail wpisany podczas rejestracji.

 

Po pozytywnej weryfikacji będzie można zalogować się – w panelu bocznym Logowanie, używając podanych w procesie rejestracji - loginu i hasła, a następnie przechodząc do zakładki, widocznej tylko dla zalogowanych - Pobieralnia, pobrać gry. 

Klikamy na link :

- Pobierz - wersja instalacyjna .exe

aby rozpocząć pobieranie.

 

Dla osób o słabym lub przeciążonym łączu plik gry został podzielony na mniejsze fragmenty:

- plik .rar01 , plik.rar02 , plik.rar.03 , plik.rar.04 , plik.rar.05. Pobieramy wszystkie klikając na kolejny link.

 


Do rozpakowania archiwum, należy pobrać i zainstalować program: 7zip dla systemów 32bit , 7zip dla systemów 64bit.
 

Prosimy wybrać wersję programu stosowną do wersji posiadanego systemu operacyjnego 32 lub 64 bit.
 

Jeśli posiadają Państwo ten lub inny program do rozpakowania archiwum, można pominąć pobieranie i instalację pliku programu.
 

Następnie dwukrotnie klikamy na plik - pomagajki_setup.part1.rar
 

Po otwarciu okna programu rozpakowującego należy z górnego menu wybrać opcję - Wypakuj, a następnie wskazać miejsce, np. pulpit, do którego plik z grą ma zostać wypakowany.
 

Po zakończeniu operacji wypakowania gry, dwukrotnie klikając na plik - pomagajki_setup.exe , przechodzimy do instalacji gry.

 

WAŻNE!

Informacja dla osób posiadających oprogramowanie zabezpieczające firmy Symantec. Prosimy pobierać wersję spakowaną .zip. Przed instalacją gry należy wyłączyć oprogramowanie antywirusowe na czas instalacji. Moduł antywirusowy błędnie wykrywa instalatora gry jako plik niebezpieczny.
 

Równocześnie zaręczamy i gwarantujemy, iż plik z grą nie posiada kodu wirusa i jest bezpieczny dla systemu.

Copyright © Fundacja DRABINA ROZWOJU